รางวัล/ผลงานเด่น

โรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ปีการศึกษา 2563
(กระทรวงวัฒนธรรม)

ผลการแข่งขัน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562

ภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2562

ภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2561