รวมเอกสาร-หลักสูตรแกนกลางฯ


[ Download ] [ Download ]

*เอกสารประกอบหลักสูตร*

*สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ที่มา : http://academic.obec.go.th/newsdetail.php?id=75

ที่มา : https://www.xn--12cg5gc1e7b.com/14660?fbclid=IwAR2834hbM3H_jyjttfOPZUBqifNgbM5cyOzFqXH0sKZobw8Wk_t-xUEHGM4

ที่มา : https://www.hongpakkroo.com/4214.html?fbclid=IwAR2BXgjaxgo6iny0ldj-dxDyqZ9PEC4MfhEwgnB2lRGLo0zTcjlxu0cecjs