โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์เครือข่าย

http://etesting.niets.or.th/

etesting.niets.or.th

ระบบสอบออนไลน์

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

9 ตุลาคม 2561

รายชื่อวิชาที่เปิดสอบ

หากจะส่งแบบฟอร์ม หรือ รายชื่อนักกีฬา

*จำเป็นต้อง login อีเมล์ของตนเองที่เป็น @gmail.com เพื่อแนบไฟล์

https://drive.google.com/file/d/1wZoU90Lt3dFSXYZYjvkZIEMElcwSbeiR/view?usp=sharing
https://goo.gl/forms/BmmmMUnO6Tc5IziF3
แบบฟอร์มส่งข้อสอบ เครือข่...61 ‎‎‎‎‎‎(การตอบกลับ)‎‎‎‎‎‎